BEMOWO PARK – kup mieszkanie z 70-metrowym tarasem i otrzymaj w gwiazdkowym prezencie 2 GARAŻE w cenie 1.

Poczuj magię przestrzeni w te Święta. 

Wybierz jedno z wyjątkowych mieszkań z przestronnymi tarasami na ostatniej kondygnacji

i otrzymaj

2 miejsca postojowe w cenie 1

Zamieszkaj od zaraz

0 zł za koszty notarialne

Zamieszkaj aktywnie w BEMOWO PARK ze Strefą Rekreacji oraz „Klubem Malucha„ przeznaczonymi wyłącznie dla mieszkańców osiedla.

 

Śpiesz się i zarezerwuj swoje miejsce!

 

Szczegóły oferty dostępne w Biurze Sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu!

(22) 111 77 77

sprzedaz@dor.pl

BEMOWO PARK – mieszkania gotowe do zamieszkania, w promocyjnych cenach! Już od 7500 zł/m2

Kup jedno z wybranych mieszkań w specjalnej cenie

I zamieszkaj od zaraz!

Tylko teraz

Ceny od 7 500 zł / m2

0 zł za koszty notarialne

Zamieszkaj aktywnie w BEMOWO PARK ze Strefą Rekreacji oraz „Klubem Malucha„ przeznaczonymi wyłącznie dla mieszkańców osiedla.

 

Śpiesz się i zarezerwuj swoje miejsce!

 

Szczegóły oferty dostępne w Biurze Sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu!

(22) 111 77 77

sprzedaz@dor.pl

BEMOWO PARK – ostatnie mieszkania …. do zamieszkania od zaraz!

Ostatnie mieszkania w Etapie III inwestycji Bemowo Park
dostępne od zaraz – z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie.

Chcesz zamieszkać przestronnie, wygodnie
oraz z dostępem do strefy rekreacji na wyłączność?

do tego zależy Ci na czasie?

Zamieszkaj aktywnie w BEMOWO PARK ze Strefą Rekreacji oraz „Klubem Malucha” przeznaczonymi wyłącznie dla mieszkańców osiedla.

0 zł za koszty notarialne

Śpiesz się i zarezerwuj swoje miejsce!

 

Szczegóły oferty dostępne w Biurze Sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu!

(22) 111 77 77

sprzedaz@dor.pl

BEMOWO PARK – Etap III z pozwoleniem na użytkowanie!

Miło nam poinformować, że w dniu 3 lipca br. otrzymaliśmy
pozwolenie na użytkowanie dla ostatniego, trzeciego etapu naszej inwestycji Bemowo Park.

Decyzja jest już prawomocna!:-)

Wkrótce przystępujemy do przekazywania mieszkań przyszłym lokatorom :)

 

Szczegóły oferty dostępne w Biurze Sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu!

(22) 111 77 77

sprzedaz@dor.pl

BEMOWO PARK – do 5% RABATU na wybrane mieszkania do 30 maja 2018 roku

Kup jedno z wybranych mieszkań i otrzymaj do 5% rabatu

Zaoszczędź nawet do 27 000 zł

i wprowadź się już latem 2018 r.!

 

0 zł za koszty notarialne


Zamieszkaj aktywnie

ze strefą rekreacji oraz ‘Klubem Malucha’ przeznaczonymi wyłącznie

dla mieszkańców osiedla.

Śpiesz się i zarezerwuj swoje miejsce!

Oferta ważna WYŁĄCZNIE do 30 maja 2018 r.

Szczegóły oferty dostępne w Biurze Sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu!

(22) 111 77 77

sprzedaz@dor.pl

BEMOWO PARK – odbierz do 10 000 zł na wykończenie!

Zamieszkaj w BEMOWO PARK już w 2018 r.

Nie przegap okazji i odbierz do

10 000 zł

na wykończenie!

 

0 zł za koszty notarialne

* Oferta nie dotyczy mieszkań zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji.

Zamieszkaj aktywnie

ze strefą rekreacji oraz ‘Klubem Malucha’ przeznaczonymi wyłącznie

dla mieszkańców osiedla.

Śpiesz się i zarezerwuj swoje miejsce!

Szczegóły oferty dostępne w Biurze Sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu!

(22) 111 77 77

sprzedaz@dor.pl

BEMOWO PARK – kup mieszkanie w systemie 10/90 i zaoszczędź do 28 000 zł.

Kup mieszkanie w  BEMOWO PARK

Zapłać:

10% przy umowie

90% przy odbiorze mieszkania

Zaoszczędź nawet do 28 000 zł *

 

BP_listopad2017_1080x300_2_ autopromocja

* Na odsetkach od kredytu. Oferta dotyczy mieszkania 4-pokojowego w etapie III.

Zamieszkaj aktywnie

ze strefą rekreacji oraz ‘Klubem Malucha’ przeznaczonymi wyłącznie

dla mieszkańców osiedla.

Śpiesz się i zarezerwuj swoje miejsce!

Szczegóły oferty dostępne w Biurze Sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu!

(22) 111 77 77

sprzedaz@dor.pl

ETAP II z pozwoleniem na użytkowanie!!!

***

 

W dniu 23.06.2017r. uzyskaliśmy  decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Budynku w ramach Etapu II inwestycji Bemowo Park!

 Decyzja jest  ostateczna w administracyjnym toku postępowania

Informujemy, że od dnia  18.07.2017 r.  rozpoczynamy proces przekazywania lokali przyszłym mieszkańcom osiedla!

***

Zamieszkaj aktywnie

z salą fitness oraz ‘Klubem Malucha’ przeznaczonych wyłącznie

dla mieszkańców osiedla.

Spiesz się i zarezerwuj swoje miejsce!

Szczegóły oferty na mieszkania w ramach Etapu II

dostępne w Biurze Sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu!

(22) 111 77 77

sprzedaz@dor.pl

 

Zakup mieszkanie 3 pokojowe lub wybrane 2 pokojowe i otrzymaj wykończenie za SUPER cenę od 49 zł / m2 lub rabat na miejscu postojowym

 

Kup mieszkanie i zamieszkaj z wykończeniem w SUPER cenie

lub z rabatem na miejscu postojowym:

Mieszkanie 3 pokojowe – wykończenie 49 zł/m2 *

Wybrane mieszkania 2 pokojowe – wykończenie za 175 zł / m2 *

bw3873_1080x300_kv_FINAL-VERSION

* przy skorzystaniu z oferty Rednet Dom Program Basic

Zamieszkaj aktywnie

z salą fitness oraz ‘Klubem Malucha’ przeznaczonych wyłącznie

dla mieszkańców osiedla.

Spiesz się i zarezerwuj swoje miejsce!

Szczegóły oferty dostępne w Biurze Sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu!

(22) 111 77 77

sprzedaz@dor.pl

Zakup mieszkanie do końca kwietnia i otrzymaj 3 lata wakacji czynszowych!

 

Wybierz i zakup mieszkanie, a otrzymasz:

  • 3 lata wakacji czynszowych*
  • lub promocyjną cenę 6 500 zł / m2 na jedno z wybranych lokali

 

*Oferta dotyczy mieszkań w ramach etapu II i III oraz nie dotyczy lokali w ofercie promocyjnej w cenie 6 500 zł / m2. Szczegóły promocji poniżej – dostępne również w biurze sprzedaży.

 

Zamieszkaj aktywnie w Bemowo Park

z salą fitness oraz ‘Klubem Malucha’ przeznaczonych wyłącznie

dla mieszkańców osiedla.

Śpiesz się i zarezerwuj Twoje miejsce!

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Sprzedaży!

(22) 111 77 77

——————————————————————————————————-

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

3 lata wakacji czynszowych

1. ORGANIZATOR PROMOCJI

a) organizatorem promocji („Promocja”) jest spółka pod firmą: BEMOWO PARK sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: 00-580 Warszawa, al. Szucha 11A lok. 1, KRS 0000527890 („Organizator”).

b) Organizator jest deweloperem w rozumieniu ustawy z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego („Ustawa deweloperska”), który na nieruchomości w Warszawie przy ul. Łokuciewskiego, województwo mazowieckie, stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 4/2, 5/2 i 8/4, w obrębie 6-11-02, o łącznym obszarze 9.759m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00055523/6 realizuje w etapach przedsięwzięcie deweloperskie w rozumieniu art. 3 pkt 6 Ustawy deweloperskiej, pod nazwą handlową „BEMOWO PARK” obejmujące budowę 3 (trzech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu („Przedsięwzięcie deweloperskie”).

c) Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 922). Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą w celu realizacji umów dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego w Przedsięwzięciu deweloperskim. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Celem Promocji jest promocja lokali mieszkalnych oferowanych na sprzedaż w Przedsięwzięciu deweloperskim w ramach etapu II oraz III, to jest lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Płk. W. Łokuciewskiego 4A (etap II) oraz w budynku przy ulicy Płk. W. Łokuciewskiego 2 (etap III).

b) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

c) W Promocji zostaną przyznane nagrody opisane poniżej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji „3 lata wakacji czynszowych”:

  1. pokrywanie przez Dewelopera w imieniu właściciela lokalu kosztów zarządu nieruchomością wspólną związanych z lokalem mieszkalnym oraz zaliczek na zużycie mediów w wysokości prognozowanej (bez ewentualnych dopłat z tytułu zużycia mediów ponad zaliczki) przez okres 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży w wysokości ustalonej przez Wspólnotę Mieszkaniową, lecz nie więcej niż kwota stanowiąca iloczyn 6,1zł x 1m2 powierzchni lokalu miesięcznie, zwana dalej jako „Nagroda 1” – przyznawana nabywcom, którzy zakupią w Przedsięwzięciu deweloperskim lokal mieszkalny w budynku realizowanym w ramach etapu II lub w budynku realizowanym w ramach etatu III, w czasie obowiązywania promocji, albo

  2. sprzedaż w promocyjnej cenie stanowiącej iloczyn kwoty 6.500zł brutto i 1m2 lokalu mieszkalnego, w czasie trwania Promocji, poniżej wymienionych mieszkań w Przedsięwzięciu deweloperskim w budynku na nieruchomości w Warszawie przy ul. Łokuciewskiego 4A (etap II), tj. lokali mieszkalnych oznaczonych numerami: 211 oraz 261, zwana dalej jako „Nagroda 2”.

d) Uprawnionym do Nagrody 1 lub Nagrody 2 jest osoba, która:

  • w czasie obowiązywania Promocji zawrze z Organizatorem umowę rezerwacyjną na lokal mieszkalny w Przedsięwzięciu deweloperskim w budynku realizowanym w ramach etapu I lub w ramach etatu II i dokona wpłaty opłaty rezerwacyjnej w kwocie 5.000zł w terminie wskazanym w umowie rezerwacyjnej oraz zadeklaruje chęć wzięcia udziału w Promocji w formie pisemnej. Dopełnienie ww. czynności stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji („Zgłoszenie”) oraz

  • zakupi od Organizatora lokal mieszkalny, którego dotyczyło Zgłoszenie tj. zawrze umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży

- zwana dalej jako „Uprawniony do Nagrody”.

e) Nagrody nie łączą się, co oznacza, iż zakup jednego z lokali wymienionych w punkcie 2 ppkt. c) (2) w promocyjnej cenie wyłącza uprawienie do otrzymania Nagrody 1 opisanej w punkcie 2 ppkt. c) (1) z tytułu nabycia tego samego lokalu mieszkalnego.

f) Nagroda 1 dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych, tj. nie dotyczy udziałów w lokalach garażowych z którymi związane będzie prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego lub komórki, nabywanych łącznie z lokalem mieszkalnym.

g) W przypadku wyboru Nagrody 1 Uprawniony do Nagrody zobowiązany będzie do przedkładania Organizatorowi dokumentów, z których wynikać będzie aktualne obciążenie właściciela lokalu mieszkalnego z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wysokość zaliczek za media w okresie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży.

h) Wszelkie dopłaty za media w związku ze zużyciem przekraczającym sumy zaliczek obciążają właścicieli lokali.

I) Istnieje możliwość zmiany Nagrody 1 na jednorazowy upust w cenie sprzedaży lokali w Przedsięwzięciu deweloperskim w kwocie odpowiadającej wartości Nagrody 1. Upust zostanie obliczony jako iloczyn kwoty 6,1zł brutto oraz 1m2 *(jednego metra kwadratowego) lokalu mieszkalnego oraz liczby 30 (odpowiadającej liczbie miesięcy). Uprawnienie do zamiany Nagrody 1 wygasa z chwilą zawarcia umowy deweloperskiej.

j) Płatności dokonywanie miesięcznie z tytułu Nagrody 1 wnoszone będą w imieniu Uprawionych do Nagrody 1 przez Organizatora bezpośrednio na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej, chyba ze Organizator promocji zdecyduje inaczej. Uprawnionemu do Nagrody 1 nie przysługuje roszczenie do żądana zapłaty bezpośrednio na jego rachunek.

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

a) Promocja obowiązuje w marcu i kwietniu 2017 oraz do wyczerpania limitu mieszkań objętych promocją określonych w punkcie 2 pkt. c, 2).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

a) W Promocji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna.

b) W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien dopełnić czynności, o których mowa w punkcie 2 ppkt. d) tego regulaminu.

c) Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli:

- w okresie rezerwacji określonym w umowie rezerwacyjnej zawartej w trakcie trwania Promocji nie dojdzie do zawarcia z Organizatorem Promocji umowy deweloperskiej dotyczącej nabycia przez Uczestnika lokalu objętego umową rezerwacyjną.

- pomimo zawarcia umowy deweloperskiej lub przedwstępnej umowy sprzedaży dojdzie do rozwiązania umowy deweloperskiej dotyczącej nabycia lokalu mieszkalnego w Przedsięwzięciu deweloperskim bądź odstąpienia od umowy deweloperskiej przez którąkolwiek ze stron bez względu na przyczynę.

d) Na każdą zawartą umowę rezerwacyjną dotyczącą lokalu mieszkalnego w Przedsięwzięciu deweloperskim w trakcie trwania Promocji przypada jedna Nagroda. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie liczbę Nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

a) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punkcie Sprzedaży Organizatora w Warszawie przy ul. Łokuciewskiego 4.

b) Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

c) Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

d) Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Regulamin Promocji dostępny jest w Punkcie Sprzedaży

b) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

c) Skorzystanie z promocji jest równoznacznej z akceptacja niniejszego regulaminu.

Warszawa, dnia 30 marca 2017 roku

Bemowo Park sp. z o.o.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania lub przedstawienia oferty. <br>Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli kontaktować się z Państwem w celu obsługi zapytania i przedstawienia oferty. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy kontaktowali się w tym celu za pomocą e-maila lub telefonu, zapraszamy do odwiedzenia naszego biura sprzedaży.*
 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Bemowo Park Sp. z o.o., telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących tj. telefon, poczta e-mail dla celów marketingowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowo Park Sp. z o.o., w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnej ofercie.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Bemowo Park Sp. z o.o., w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej.
×
Formularz kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania lub przedstawienia oferty. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli kontaktować się z Państwem w celu obsługi zapytania i przedstawienia oferty. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy kontaktowali się w tym celu za pomocą e-maila lub telefonu, zapraszamy do odwiedzenia naszego biura sprzedaży.*
 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Bemowo Park Sp. z o.o., telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących tj. telefon, poczta e-mail dla celów marketingowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowo Park Sp. z o.o., w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnej ofercie.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Bemowo Park Sp. z o.o., w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej.×